Zangvereniging Cantica Nova is opgericht in 1939 door Antoon Fiselier,  destijds eigenaar van een elektriciteits- en loodgietersbedrijf in  Losser.
Hij was zanger in het kerkkoor en een fervent  muziekliefhebber.
Hij wist een groep van ca. 30 dames en heren voor zijn  streven te winnen en zo werd op 15 november officieel de gemengde  zangvereniging een feit.
Fiselier werd voorzitter en de heer Mulderink,  hoofd van de Martinusschool, werd dirigent.
Nog geen half jaar later brak de  oorlog uit waardoor het animo om aan het verenigingsleven deel te nemen  tijdelijk wat afnam.
Van de bezetter moest de vereniging toetreden tot de Kulturkammer.
De vrijheid van repertoirekeuze kwam hierdoor in het geding.
Cantica Nova besloot toen om als kerkkoor door het leven te gaan omdat deze  van die beperking waren uitgesloten.
Direkt na oorlog pakte het bestuur  o.l.v. Frans Fiselier de draad energiek weer op.
In 1947 kreeg het koor een  nieuwe dirigent in de persoon van Frits Rorink.
Hij bleef ruim 28 jaar dirigent.
Onder zijn bezielende leiding  heeft het koor veel successen behaald. Hij nam afscheid van het koor in  1975.
Na hem waren achtereenvolgens  de heer Hulleman voor  1 jaar en  Theo Toenink tot 1984 als dirigent aan het koor verbonden
.
Vanaf 1984  werd de koorleiding toevertrouwd aan Mirjam Spoelman uit Enschede.
Zij staat  tot aan de dag van vandaag nog steeds voor het koor.

 

 

 

Top

Gemengde Zangvereniging Cantica Nova Losser | info@canticanova.nl